Make your own free website on Tripod.com

NAMA               :  ASMAH BINTI NOHIN

TARIKH LAHIR; 27-07-67 ( LEO GIRL)

UMUR                 : 37 TAHUN

JANTINA            : PEREMPUAN

STATUS              : BERKAHWIN

BIL ANAK          : 4

AGAMA              : ISLAM

TARAF PENDIDIKAN :

1979 - SEK KEB. SG. ANIB SANDAKAN

1984 - SMJK TIONG HUA SANDAKAN

MOTTO SAYA : TAK MENGENAL ERTI PUTUS ASA

 

 

                                                                                                            (KE LAMAN UTAMA)